Få den lille Selvhjelpsboka her
Back to Blog

Hvorfor blir vi syke?

årsaken til sykdom Oct 11, 2023

 

 

 

Sykdom. Hva er egentlig det?

 

 

Sykdom er et symptom på en kropp som er overbelastet og er kroppens mekanisme for å avgifte toksiner og fremmedstoffer.

 

 

 

Hvilken rolle har "Informasjonen" eller det vi putter inn i kroppen i forhold til helsen vår?

 

 

"Informasjonen eller ressursene" vi putter i kroppen, er mat og drikke, det vi påfører kroppen som kosmetikk, solkremer, parfymer osv, og fysiske og psykiske påvirkninger fra fra miljøet vi er i, enten vi velger det, eller det blir påført oss.

 

Våre gener reagerer på det vi gir den, og brukes til å stimulere og kontrollere aktiviteten i cellene.

Hver celle inneholder den genetiske informasjonen som kroppen vår trenger for å skape alt. Ved å gi kroppen utilstrekkelig eller feil informasjon, vil genene uttrykke seg dårligere enn de ellers ville. Ved å gi kroppen en bedre type "informasjon/næring", endres måten genene uttrykker seg på en mer positiv måte. Vi kan altså påvirke hvordan genene våre skal uttrykke seg. De kan "slås av eller slås på" i forhold til hva eller hvordan du velger å påvirke kroppen din. Det betyr at du har stor mulighet til å påvirke egen helse.

 

Siden genene våre reagerer på omgivelsene, menneskene og næringen den får, vil det beste for vår helse være, at kvaliteten på det som påvirker oss er god, både fysisk, psykisk og sjelelig. At næringen vi putter i kroppen er viktig, er en selvsagt ting i min verden og har alltid vært det, men inntil jeg ble 45 år, tenkte jeg at et variert vanlig norsk kosthold, uten for mye sukker, godterier og ultraprosessert mat, var bra.

Så feil kan man ta. 

 

Selv om jeg var utdannet kokk og opptatt av ernæring, forstod jeg ikke hva det virkelig innebar, jeg forstod ikke kompleksiteten i alt som påvirker oss, og jeg måtte bli så syk at jeg nesten døde av det, før jeg forstod det helt. Diagnosen var lavt stoffskifte, men det som egentlig skjedde, var at kroppen min var totalt overbelastet og det oppstod det som kalles metabolsk syndrom.

Det er en forstyrrelse i kroppens omsetning av stoffer. Cellene er overbelastet av avfall og toksiner som ga symptomer legene ikke klarte å forstå. Feil kosthold, manglende bevissthet rundt hva som påvirker den kroppslige og sjelelige helsen, emosjonell bagasje som komplekse traumer, langvarig emosjonelt og fysisk stress lagde blokkeringer i kroppen og til slutt fysisk sykdom.

 

Kroppen fungerer ikke alene som et isolert stykke biologisk materiale, og for å bli frisk måtte jeg lære veldig mye om ernæring, hvordan barndomstraumer, sjokk og stress over mange år påvirker helsen, hvordan giftige og farlige relasjoner i barndom og voksenlivet påvirker kropp og sjel, forurensing av luft, vann og miljø, forurensingen vi selv påfører oss i form av solkremer, parfymer, våtservietter, vaskemidler og mye mer.

Det mest verdifulle jeg gjorde under denne perioden, var å endre perspektivet mitt på hvordan verden fungerte, i forhold til vestlig medisin og matindustrien. Jeg valgte å stole på meg selv og mitt indre kompass og orienterte meg mot det eneste som kjentes naturlig og helsebringende: Alternativ medisin som bygger på Folkemedisin som har eksistert så lenge mennesket hatt levd og som leger hele mennesket på kroppens og sjelens premisser. 

 

Det som gjør oss syke, har også evnen til å gjøre oss friske, men mange har blitt så dehydrerte på cellenivå, og så fulle av avfallsstoffer, toksiner, stress og emosjonell bagasje, at vanlige avgiftningsmetoder ikke rekker.

For å få avlastet kroppen, må vi hydrere den med vann og uraffinert havsalt. (det finnes kun to typer som anbefales av meg, og jeg har ingen økonomiske interesser i noen av dem.) Og en bør adressere emosjonelle belastninger og stress.

 

 

 

Maten vår:

 

Mye av maten vi kjøper på butikken og spiser, er ikke lenger den beste næringen vi kan få. Produktene som er prosesserte er ikke de verste, men de ultraprosesserte produktene( jeg kaller det ikke mat) er sterile og inneholder en fyllmasse som ikke kommer fra naturlig mat, men mer fra et laboratorie. Den inneholder mange kjemiske stoffer som lager god smak, lang holdbarhet og riktig konsistens og består av fremmedstoffer som kroppen ikke gjenkjenner eller kan nyttiggjøre seg av eller kvitte seg med, men som skaper en avhengighet. Hovedingrediensene er usunt fett, raffinert salt og sukker og skaper en hunger etter mer. Vi spiser også alt for mye karbohydrater og mat som inneholder sprøytestoffer.

 

Tankene våre:

Fordi kroppen reagerer rent fysisk og målbart på følelser, (i dette tilfellet snakker jeg om negative følelser, traumer og stress) må vi også ta med dette inn i regnskapet over ting vi putter i kroppen, og som har stor innvirkning på vår fysiske og psykiske helse. Når vi tenker på noe og blir stresset, skaper det en fysisk kjedereaksjon i kroppen som påvirker oss negativt om det varer over lengre tid.

Hormonene våre påvirkes ved at adrenalin rusher ut i kroppen, og evnen til å fordøye, spalte opp og omdanne næring i reduseres. Det kan føre til endringer i hjerne, i hormonene og kan gi flere sykdommer i fordøyelsen som obs, Chrons og lekk tarm, men også autoimmune sykdommer som f.eks. lavt stoffskifte. 

 

Miljø:

 

Vi puster inn forurensing, spiser medikamenter, tar vaksiner, drikker alkohol, smører stoffer på kroppen, vasker hus og bil med kjemikalier, vannet i krana er forurenset både av dårlig kvalitet på rørnettet og kjemikalier og forurensing. Bare parfymen du bruker, har 200 ulike fremmedstoffer i seg.

Barn født i dag har kroppen full av ulike fremmedstoffer, og noen av disse stoffene har nylig blitt målt. Disse stoffene påvirker hormonene våre, og det er spesielt problematisk for barn.

FHI sier i rapport publisert i september 2023:

"Nesten alle de 669 barna (99,6%) i undersøkelsen hadde et nivå som overskred det som anses som trygt for BPA, og for PFAS var det nesten en tredjedel av barna (28,6%). "

https://www.fhi.no/nyheter/2023/norske-barn-og-ungdommer-har-mange-miljogifter-i-kroppen/

Hvor mange fremmedstoffer barn kanskje har i kroppen sin i dag, er skremmende å tenke på.

 

Ellers vil miljøet vi lever i, menneskene og relasjonene rundt oss,  spille en stor rolle i hvordan vi har det. Familie, partner, venner og kolleger er viktige for hvordan vi har det følelsesmessig.

Barndommen  står i i særstilling fordi barn som blir misbrukt, mishandlet fysisk og psykisk, eller på andre måter blir krenket, og opplever traumer, ofte vokser opp til å bli syke voksne, ofte med kroniske sykdommer, får emosjonelle problemer og opplever mange ganger begge deler.

Rent fysisk vil kombinasjon av redsel og frykt over tid, gi en kroppslig respons som reduserer produksjon av magesyre, som igjen spiller inn på fordøyelsen og etterhvert gir sykdom.  Den skadelige virkningen av et kortisol i samme kontinuerlig stressrespons, og de emosjonelle traumene som setter seg fast i kropp og sjel.

 

Sykdom er et symptom på en kropp som er overbelastet og er kroppens mekanisme for å avgifte toksiner og fremmedstoffer.

 

Kroppen vår er slik innrettet at når den får for mye å håndtere, vil den kvitte seg med avfallet. Det gjør den gjennom å avgifte gjennom de mulighetene den har til å få ut fremmedstoffer: urin, slimhinner, oppkast, svette, feber, avføring, lymfesystemet, pusten, huden og hårbunnen.

En rennende nese og øyer, forkjølelse, influensa, omgangssyke, diaré, hoste, utslett og eksem er noen eksempler på det.

Symptomer på en overbelastet kropp, kan sees ved både fysiske og psykiske reaksjoner, og når en går til lege, vil en få medisiner som stanser symptomene.

Når en stanser symptomene på sykdom, blir årsaken maskert. Det er som å male et hus der kledningen begynner å bli dårlig. Det ser fint ut en stund, men så begynner problemene igjen og da er de mye verre.

Kroppen er laget slik at den er selvregulerende og må beholde en homeostase. Når denne likevekten forskyves, gjør kroppen korrigerende tiltak, og gjør alltid det beste for organismen som helhet. Derfor kan det også ta veldig lang tid å forstå at de svake symptomene på sykdom, faktisk var starten på noe som etterhvert kan bli veldig alvorlig.

 

Hva kan gjøres med sykdom som har oppstått?

 

I østlig medisin er filosofien å forebygge slik at sykdom ikke oppstår. Det er mye enkelere å forebygge enn å lege oppstått sykdom.

I vestlig medisin blir det lagt vekt på symptomlindring, da de fleste årsaker til sykdom ikke kjennes. Det betyr at årsaken ikke behandles. Det er kun symptomene som forsvinner.

 

For å få kroppens selvreguleringsmekanisme til å fungere igjen, bør en se på helheten. Hvor kan årsaken ligge? Ofte kan en krysse av på mer enn èn faktor.

 

-Kostholdet. Gir kostholdet du har i dag, den næringen kroppen trenger?

-Får du nok mineraler og væske for å hjelpe kroppen med å håndtere avfallsstoffer, tilføre energi og nok væske?

-Får kroppen din bevegelse slik at stoffene i kroppen sirkulerer?

-Miljøet. Er det mulig å redusere kjemiske stoffer/tilsetningsstoffer i hverdagen og velge mer naturlige løsninger som ikke belaster kroppen?

-Er relasjonene dine hjemme og på arbeidsplassen din sunne?

-Har du en arbeidssituasjon eller et yrke du er fornøyd med?

-Er din emosjonelle bagasje noe du bør se nærmere på?

 

De aller fleste går til fastlegen når de blir syke, men altfor mange opplever at det ikke finnes en løsning og at "alle blodprøver er fine". Så livet står på vent, og en blir stadig sykere med alle disse diffuse symptomene og energien, smertene og psyken blir stadig dårligere.

På dette tidspunktet er det mange som prøver komplementær eller alternativ medisin.  Ønsker du å få hjelp, hjelper jeg deg med min kunnskap og erfaring.

Der min kunnskap og kompetanse ikke strekker til, vil jeg henvise til andre som har kompetansen du trenger, og som kan hjelpe deg videre.

 

 

 https://youtu.be/4aH5dhXRjzk?feature=shared