Få den lille Selvhjelpsboka her
Back to Blog

Hvordan kan integritet og sykdom henge sammen?

autoimmune sykdommer integritet stress Nov 09, 2023

Å løse problemet med en fysisk sykdom, krever mange ganger at en bør se på livsbelastningene først. En stressreaksjon løses ikke ved å bare spise sunn mat.

 

Hva vil det si å ha integritet?

"Integritet betyr selvstendighet, ukrenkelighet. Å ha integritet betyr å være ukrenkelig, hel eller bevart i sin helhet."

"Integritet er et uttrykk som handler om samsvaret mellom en persons verdier, prinsipper og handlinger. Integritet betraktes som ærlighet og sannferdighet, og at ens handlinger samsvarer med de verdiene prinsippeneogoverbevisning man har. Integritet sees også på som det motsatte av hykleri."

 
Gjennom flere innlegg skal jeg skrive om hva som kan skje med vår fysiske helse om vår integritet ikke blir ivaretatt.

Integriteten vår handler om kjernen vår, verdiene våre, og vår opplevelse av hvem vi er som menneske innerst inne.

Vi kan oppleve at noen er "hel ved". Dette er mennesker som gjør det de sier, og som gjør det som er riktig selv om ingen ser dem og har en stor grad av autonomi eller selvbestemmelse.

Det er mennesker som har en dyp følelse av å være gode nok og trygge nok på seg selv til å være den de er i alle situasjoner. De er ukrenkelige, hele og selvstendige.

 

Som barn er en avhengig av at foreldre og omsorgspersoner ikke påfører barnet skam, skyldfølelse eller forårsaker frykt i barnet slik at barnets integritet blir skadelidende.

Men det skjer likevel, ofte på grunn av uvitenhet, mangel på egen integritet eller fordi en ikke forstår påvirkningen det har på barnet. Noen ganger blir barn bevisst krenket av sine omsorgspersoner eller gamle mønstre gjentas.

Integriteten kan også skades hos voksne. Mobbing på skole og arbeidsplass, relasjoner med partnere/ mennesker som har stor makt og mulighet til å gjøre skade, som f.eks psykopater og narsissister. Samfunnssystemer og prosesser som overkjører og ikke ivaretar menneskers integritet.

 

Det skjulte stresset

 

Veldig mange gjenkjenner stressreaksjoner. Det "vanlige hverdagstresset" som handler om logistikk, at døgnet har for få timer eller for mange oppgaver. Der "alle" krever noe. Jobb, unger, sjef, parter, venner osv.

Det kan være stress som oppstår fordi et barn er sykt, en opplever en ulykke, skilsmisse, flytting eller jobbskifte.

Den stresstypen som er skjult oppdager en som regel ikke selv. Dette stresset er så integrert i personen selv og oppfattes som en del av personligheten. Symptomer på denne typen stress er bl.a. rastløshet, og ikke være i stand til å sitte i ro,  og kan kanskje også som et symptom på andre ting.

I situasjoner der du ikke kan komme deg bort, tvinges du til å holde stresset skjult og undertrykke følelsene dine. Dette stresset vil også vanligvis vare over lang tid og vi da være veldig skadelig for kroppen, da den ikke klarer å "skru av"et overaktiv nervesystem som står i alarmberedskap. 

Dette er en overlevelsesmekanisme som en ikke "velger", og er ikke en bevisst reaksjon, men det bidrar til et kronisk og skjult stress som du ikke engang registrerer.

Selve årsaken ligger i frykt eller skam over den vi er, og som vi fortrenger for å kunne klare livet.

Legen og forfatteren Gabor Matè som gjennom sitt yrkesliv har spesialisert seg på nevrologi, psykologi og psykiatri, skriver om det skjulte stresset i sin bok " Når kroppen sier NEI", og om hvordan det å få krenket sin integritet kan føre til fysisk sykdom. 

 https://www.helsebiblioteket.no/innhold/artikler/psykisk-helse/psyknytt/adhd-og-traumer-sammenhenger-og-utfordringer-i-klinisk-praksis-med-barntidsskrift-for-norsk-psykologforening

 

 

Kroppens reaksjon på krenkelse av integriteten.

 

Kroppen handler logisk for å beskytte sin egen likevekt i både kropp og psyke. Fordi kropp og psyke er tett sammenvevd, vil enhver positive eller negative hendelser påvirke helheten.

Fordøyelsen din, hormonene dine, nervesystemet og og psyken din gjenspeiler det du har opplevd på en helt reell og bokstavelig måte.

En krenkelse av din integritet og den du er som menneske, er ekstremt vanskelig å tåle, (og skal ikke tåles) både som voksen og som barn. Det angriper identiteten din og forteller at den du er er feil på en eller annen måte.  Kroppen din vil reagere med å gå inn i det som heter slåss/flukt/frys reaksjon og en kaskade av kjemiske reaksjoner skjer i kroppen.

Vanligvis er det en god ting, fordi kroppen gjør seg klar til overlevelse og henter ressurser som gjør en klar til å kjempe, flykte eller forholde seg stille, og det er fint om du blir overfalt av en raner.

 

Stress over tid påvirker: 

 -Emosjonelt og følelsesmessig stress gir øyeblikkelig reaksjoner i fordøyelsen og nervesystemet. Den prioriterer ikke fordøyelsen og magesyreproduksjonene minimeres.

-PH. Kroppens PH-balanse forstyrres av stress og kroppen blir surere. Dette lager ubalanse i kroppens likevekt og fører til mindre oksygen i kroppen.

 

-Magesyreproduksjonene minimeres, og det fører til en ubalansert fordøyelse med forstoppelse eller diaré og løs mage. Over tid skades fordøyelsessystemet.

 

-Hormoner som kortisol, adrenalin og vasopressin produseres det mer av under stress.. Disse hormonene påvirker mange av kroppens viktigste funksjoner, og over tid vil kroppens stressrespons slite ut kroppen vår.

-Kronisk stress øker sjansen betydelig for å få autoimmune sykdommer.

 

Har du lyst til å lære mer, og hvordan du kan bedre helsen din?

Meld deg på nyhetsbrevet mitt og få Den lille selvhjelpsboka.