Vilkår og betingelser

 

Vennligst les vilkårene før du gjennomfører et kjøp fra Heidi Opsanger.

 

1. Ved å kjøpe et produkt fra Heidi Opsanger ENK,  samtykker du til betingelsene.

 

2. Selger er: Heidi Opsanger, Heggeveien 33, 3089 Holmestrand, [email protected],

tlf 48038819, Org.nr: 830 516 492, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

  3. Heidi Opsanger ved Heidi Opsanger ENK, oppfordrer alltid å gå til legen med symptomer du opplever for å utelukke behandlingstrengende sykdom, før du starter på kostomleggingen anbefalt i min portal.

 

     4. Et medlemskap i Medlemsportalen «Fra hav til helse» erstatter ikke et besøk til legen og innebærer ikke individuell oppfølging fra Heidi Opsanger. 

Heidi Opsanger vil hele tiden sørge for at informasjonen i kurs og/eller medlemsportal er oppdatert og korrekt per dags dato, og gir generelle råd, tips og inspirasjon som kan hjelpe mennesker med udefinerte helseproblemer. Produktet du kjøper er personlig, og kan kun benyttes av deg. Det ikke tillatt å gi bort brukernavn og passord til andre personer. Brudd på dette, vil føre til at du mister tilgangen til produktet du har kjøpt.

 

 5. Du har tilgang til produktet du har kjøpt så lenge det eksisterer. Heidi Opsanger forbeholder seg retten til å endre på produktet når som helst, inkludert å legge ned produktet.

 

  6. Alt innhold på siden tilhører Heidi Opsanger og det er ikke lov å kopiere, videreformidle eller videreselge innholdet. Brudd på dette vil bli fulgt opp juridisk, og du vil miste tilgangen til produktet.

 

 7. Hvis en betaling feiler eller du fjerner betalingskortet slik at betalingen ikke kan gjennomføres, vil du få en e-post med varsel om at betalingen har feilet eller ikke kan gjennomføres, og på den måten få anledning til å rette opp feilen. Hvis betalingen fortsatt ikke kan gjennomføres, vil det bli fulgt opp med inkasso. Du mister da tilgang til kurset du har kjøpt og/eller innholdet i medlemsportalen, samt Facebook-gruppa.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved månedlig/årlig betaling som medlem, kan forholdet sies opp ved å administrere abonnementet via betalingsløsningen, eller ved å sende en mail til [email protected]

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

 8. Medlemsportalen «Fra hav til helse» er abonnementsbasert og varen blir levert umiddelbart etter betaling av medlemsskapet, og ved privat veiledning normalt innen 30 dager. Det betyr at du blir trukket en fast sum hver måned for å være medlem, og avtalen løper til du selv sier den opp. Hvis du velger å avslutte medlemskapet, har du tilgang til Medlemsportalen og Facebook-gruppa ut perioden du har betalt for. 

 

9. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

10. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

11. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

 

12. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og kan gjøres på [email protected]

 

13. Når du kjøper medlemskap, blir prisen din låst og vil forbli den samme så lenge du er medlem. Melder du deg ut, og ønsker å bli medlem igjen på et senere tidspunkt, må du betale den prisen som gjelder på det tidspunktet.

 Om du kjøper medlemskap for et helt år, har du 14 dagers angrerett med pengene tilbake-garanti. Velger du å melde deg ut etter de 14 dagene, får du ikke pengene tilbake.

 

14. Kontaktinformasjonen og betalingsinformasjonen din blir lagret når du gjennomfører et kjøp fra Heidi Opsanger. Du vil motta e-poster relatert til medlemsportalen. Heidi Opsanger vil ikke misbruke eller dele din informasjon videre til andre.

 

15. Heidi Opsanger og andre som står bak Medlemsportalen Fra hav til helse, har taushetsplikt og vil aldri dele dine opplysninger med andre. Dersom det er ønskelig å bruke noe du deler i forbindelse med markedsføring av medlemsportalen, vil du alltid bli kontaktet om dette og det vil aldri bli delt uten din tillatelse.

 

16. Det gis ingen garanti for at du vil bli frisk eller kvitt plager basert på bruken av produktet. Du har selv ansvar for egen helse, velvære, kostholdsendringer og livsstilsendringer. Det er ditt ansvar å ta grepene som skal til for å endre kost og livsstil. 

 

Hvor mye bedring du opplever er helt avhengig av deg selv og din innsats. Heidi Opsanger gir ingen garanti for bedring eller endring - du må selv gjøre jobben.

 

17. Disse vilkårene blir oppdatert med jevne mellomrom. Du er bundet av slike oppdateringer, og bør derfor besøke denne siden periodisk.

 

18. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet  Heidi Opsanger er som følger:

E-post: [email protected]

Adresse: Heidi Opsanger, Heggeveien 33, 3089 Holmestrand

Org.nr: 830 516 492