Privat medlemsgruppe

 

Alle medlemmer av portalen, og inviterte til gruppen, vil få tilgang til en privat gruppe der ingen andre har tilgang.  Der kan vi dele våre erfaringer, våre utfordringer, spørsmål, og ikke minst fremgangen vi opplever.

Det kan være utfordrende å legge om kosthold og vaner som ikke tjener en lenger, og tanken er at for å holde balansen, kan vi alle trenge en utstrakt hånd innimellom.

Vi kan også gi den hånden til noen som trenger det.  Å ha en gruppe der vi alle jobber mot samme mål, der vi heier på hverandre, vil gjøre at vi alle sammen har større muligheter for å lykkes i det vi ønsker å få til.

Det er godt og viktig å ha et sted der vi kan komme sammen med andre i lik situasjon og dele det vi går igjennom. Det kan lette litt av trykket på deg og din familie, og vil gjøre det enklere å klare å stå på slik at vi når målene vi setter oss.

Sammen!

 

Her kan du melde deg inn