Personvernerklæring

 


Denne personvernerklæring gjelder for Heidi Opsanger for nettsiden Heidi Opsanger, fra hav til helse.


BEHANDLINGSANSVARLIG


Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: heidiopsanger.no

organisasjonsnummer: 830 516 492

Ansvarlig personer hos oss er Heidi Opsanger.


VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG


Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for
å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte
tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger kan
forekommen men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing
A) Innhentet gyldig samtykke - les mer: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/:
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-behandlingsgrunnlag/
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)
Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av
personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en
kombinasjon av slike bruksmåter.


HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER


Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan
gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noe personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i
henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn
personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via
sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.
Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne
avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og
kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om
hvordan vi bruker opplysningene.

Firma Heidi Opsanger hverken henter inn, registrerer eller behandler sensitive personopplysninger.


DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?


Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk
være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning
og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Nettsiden er hostet av Kajabi LLC.

I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til

Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER


Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn
eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og
programvare.


INNSYN OG RETTING


I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås
ved å sende en skriftlig henvendelse til firma Heidi Opsanger, Heggeveien 33, 3089 Holmestrand.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er
riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.


OPPBEVARING OG SLETTING


I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er
lagret for, slettes. Firme Heidi Opsanger lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende
Norsk/Europeisk lovgivning.
Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er
nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-
post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected]


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)


Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke
funksjonaliteten på våre sider.
I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - :https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83/KAPITTEL_2#%C2%A72-7b

§ 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å
informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
FIRMANAVN benytter følgende

Google Analytics, Facebook Pixel